Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς !

"Ιδιοκτήτες και επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων εντός οικισμού, και 100 μέτρα εκτός οικισμού μεριμνούν για τον καθαρισμό από χόρτα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς !"

Project Gallery

Download "Parparia"App. 

SHOOT
THIS
For Easy
Install

Admin  Maria Katsigeorgis

 

 E-mail: info@parparia.com

 

Parparia, Chios

Παρπαρια, Χιος

 

 www.parparia.com

www.parparia.gr

www.parparia.org

 Παρπαρια Χιος

Click