ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΠΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ